Funny Voice Windows XP 32/64 bit

Funny Voice Windows XP

Funny Voice Windows XP - לשנות את הקול. הוא פועל עם טונאליות, כאשר הוא מורם או מוריד, הצליל הוא קריקטורי או גס. כדי שהיישום יפעל כהלכה, עליך להשתמש במיקרופון. אינטראקציה עם מקורות צליל של צד שלישי. השירות יש ממשק פשוט, מספר ההגדרות הוא מינימלי.

מאפשר לך לשנות את הקול המקורי ללא הכר. הקלטת הודעה זמינה לשימוש במשיבון. תוכנה המשמשת להגרלה. יש דרישות נמוכות עבור משאבי המערכת, נבדלת על ידי עבודה יציבה ומהירה. אתה יכול להורדה חינם Funny Voice אחרונה גרסה Windows XP.

להורדה בחינם

מידע טכני Funny Voice

צילום מסך Funny Voice Windows XPתוכנות קשורות
  1. SkypeSkype
  2. MorphVOX ProMorphVOX Pro
  3. OneDriveOneDrive
  4. Skype Voice ChangerSkype Voice Changer
  5. Voxal Voice ChangerVoxal Voice Changer
  6. Wondershare FilmoraWondershare Filmora
ביקורות משתמשים